ปัญหาเรื่องการออกกำล้งกายชองนกธุรกิจ

ปัญหาเรื่องการออกกำล้งกายชองนกธุรกิจอย่างหนึ่งคือปัญหา ไม่มีเวลาออกกำลังและการออกกำลัง เช่น การวิ่ง จะต้องมีสถานที่ มีเสึ้อผา มีรองเท้า และต้องให้เวลาอย่างน้อยๆ ก็ ๑ ชั่วโมง
ฉะนั้น ถ้าหาเวลาไม่ไต้ จะทำยังไงดีครับ มีคนเขาแนะนำไว้ อย่างนี้ครับ เขาบอกว่าให้การออกกำลังแทรกอยู่ในกิจกรรมประจำวัน ของชีวิต กล่าวคือช่วงชิงออกกำลังให้Iดในวันเวลาแห่งการทำงานนั่นเอง เช่น แม่แรง ยกรถ ไฟฟ้า
๑. จอดรถให้ใกลๆ ที่ทำงาน หาเรื่องให้ตัวเองต้องเดินเป็น ระยะทางไกลกว่าจะถึงสำนักงาน ยิ่งเห็นลานจอดรถใกล้ที่ทำงานรถจอด เต็มไปหมดยิ่งต้องดีใจ เพราะนั่นเป็นการเปิดโอกาสให้เราไต้บริหาร กล้ามเนี้อขา พอลงจากรถก็เดินเร็วๆ ถ้านั่งรถเมล์ก็ลงให้ห่างป้าย หนัาสำนักงานสัก ๒-๓ ป้ายแล้วเดินไป เช้าเย็นทุกวันก็ไต้ออกแรงไม่น้อย ทีเดียวครับ
๒. อย่าไปแย่งคนอื่นใช้ลิฟท์ ถือโอกาสเดินเอาครับ ยิ่งเดิน ขึ้นลงบันไดยิ่งไต้กำลังดีกว่าเดินที่ราบ ไม่ต้องเสียเวลารอลิฟท์ต้วย ไม่ต้องกลัวลิฟท์ค้างหรืออุบตเหตุจากลิฟท์ ถ้าสำน้กงานอยู่ชั้นที่ ๗ ยิ่งดีใหญ่ครับ ถือโอกาสออกกำลังกายขาไต้ดีมาก แม่แรงยกรถ
๓. อย่านั่งอย่างเดียว ถือโอกาสลุกเดินไปโน่นมานี่ โทรศัพท์ ประเภทอินเตอร์คอมนั้น ใช้Iห้น้อย ๆ หน่อย จะช่วยให้ร่างกาย
ผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละอย่าง นอกจากอาศัยความสามารถใน การทำงานของบุคคลแต่ละคนแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติอย่างหนึ่งครับ คือการรู้จกช่วงชิงโอกาส
โอกาสของคนเรานั้นมีขึ้นได้ตลอดเวลา สร้างขึ้นได้เสมอ ๆ
คุณประจวบ ไชยสาส์น ก่อนที่จะมาจับงานต้านส่งแรงงาน ไปตะวันออกกลางนั้น ไต้ทำงานโครงการพิเศษของสหประชาชาติที่ กรมแรงงานมีโอกาสรู้จักชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวงการแรงงาน ก็ช่วงชิงโอกาสและหาลู่ทาง แล้วลงมือทำ จนขณะนี้คุณประจวบ ไชยสาสัน เป็นประธานกรรมการของบริษัทกลุ่มสล็อทที่นำเงินตรา เข้าประเทศจากการส่งแรงงานปีละหลายพันล้านบาท และไต้ขยาย กิจการไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหลายอย่าง แม่แรงตะเข้
คุณวินัย เสริมศิริมงคล เจัาของห้างพาต้าสรรพสินค้า เล็งเห็น ว่าย่านฝังธนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงสะพานพระปินเกล้า เป็น ทำเลที่เหมาะแก่การสร้างห้างสรรพสินค้าเพื่อสนองคนในบริเวณนั้น และจากจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร จึงไต้ช่วงชิงโอกาสสร้าง นำ ลิฟท์แก้วและสวนสัตว์ดึงดูดคนไต้รับความสำเร็จมากคนหนึ่ง
คุณชัยวัฒน์ ศรีเจริญธรรม เห็นว่าขวดแก้วสินค้าทั้งหลาย ที่ใช้แล้ว นำมาทำความสะอาดและขายเป็นสินค้าอีกไต้ จึงช่วงชิง

แม่แรงตะเข้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s