มีวิธีการที่น่าลองทำดูครับ

พนักงานมาทำงานสาย ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัย ก็แล้วไปนะครับ แต่ถ้าเป็นเหตุเนื่องมาจากพนักงานไม่พยายามมาให้ท้นเวลากเป็น เรื่องต้องแก!ขกัน
มีวิธีการที่น่าลองทำดูครับ แม่แรงยกรถ
ถ้าเขามาสายจนเป็นนิสัย ลองเรียกมาๆยดู ชี้ให้เห็นว่า ถ้าได้ ค่าแรงชั่วโมงละ ๖๐ บาท มาสายวันละ ๑๐ นาที เทากับนาทีละบาท มาสายเดือนละ ๑๕ ครั้ง เท่ากับบริษัทต้องสูญเสียเดือนละ ๑๕๐ บาท ถ้ามาสายในอัดรานี้เดือนละ ๒๐ คน บริษัทต้องเสียเงินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ผลเสียที่เกิดขึ้นนอกจากบริษัทและตัวพนักงานแล้ว ยังทำให้ เพื่อน เขม่นอีกด้วย เพราะเป็นการกินแรงเพื่อน
วิธีพูดคุยเช่นนี้ ถ้ายังไม่ได้ผล ก็ต้องเอาระเบียบข้อบ้งคับมา ใช้กน ตักเตือนกันเป็นขั้นๆ ไปตามลำดับ
ข้อสำคัญเวลาจะดำเนินการ ต้องมีข้อมูลมาสายของพนักงาน ผู้นั้นอยู่ในมือพร้อม ไม่ใช่ตำหนิเอาจากความรูสึกของต้วเอง ซึ่งพนักงาน อาจโต้แย้งไต้ถ้าไม่มีหลักฐานแม่นยำ
สิ่งที่ควรสนใจคือรายละเอียดของแต่ละคน
สมศ’กด ไม่เคยมาสๅยเลยตลอดสองปีที่ผ่านมา เพิ่งมาสาย วานนี้๒๐ นาที กับสมหมายที่มาสายสัปดาห์ละ ๓ ครั้งเป็นประจำ แม่แรง ยกรถ ไฟฟ้า
ทั้งสองคนนี้ต้องพิจารณาด่างกันสมศักดย่อมไดรบการปฏิบติที่ดืกว่า
นักธุรกิจอีกคนหนึ่ง เริ่มงานเป็นเซลล์แมนที่บริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์เจนเนอร้ลไฟแนนช์เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆ จนล่าสุดนี้มาเป็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทกรุงเทพแมทเทรส จำกัด ผู้ผลิตที่นอน สายทิพย์ซึ่งเป็นที่นอนซึ่งทำด้วยใยมะพร้าๆ นับเป็นนักธุรกิจที่มีความ สามารถคนหนึ่งครับ
นิตยสาร สไตล์ฉบับที่ ๑๕ ได้ถ่ายทอดทศนะของ คุณยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ ไว้อย่างน่าฟังครับ คุณยงวุฒิกล่าวว่า แม่แรงตะเข้
“สมัยก่อนผมทำงาน ผมต้องการกล่อง ผมไม,ต้องการเงิน ผมคิดว่าระยะเริ่มแรก ผมยอมเสียเปรียบทุก ๆ คน เพื่อผมจะได้บรรลุ ในสิงที่ผมไม่รู้ อันนั้นมันดีกว่าเงินเดือนหลายร้อยเท่า มันเป็น ประสบการณ์เก็บไว่ในตัวเรา เราไม่ร้เราก็ถามเพื่อน ถามผู้บังคับ บัญชา หรือแม้กระทั่งเด็กที่ทำงานมาก่อนเรา เราก็ยังต้องลดตัวลง ไปถาม ผมถึงบอกว่าทำงาน ทิฐไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ล่ะที่มันจะกลับมาหา ตัวเรา เงินเดือนน้อยหน่อยช่างมัน อย่าคิดมาก เมื่อทฤษฎีเรามี
ประสบการณ์มากแล้ว คุณสะสมไว่ในตัวคุณ ๕ ปี ๑๐ ปี อันนี้ต้อง มีข้อแม้ว่าไม่ใช่คุณอยู่นิ่งนะ คุณสะสมพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆ ๑๐ ปี ให้หลัง ถึงเวลานั้นคุณต้องการอะไรล่ะ เงินครับ ใครๆ ก็ต้องการ คุณ ใคร ๆ ก็จะสัอตัว”

แม่แรง ยกรถ ไฟฟ้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s