ผมหิวแทบตาย พี่ผมไม่เอ่ยปากชวนกินข้าว

มีคนรู้จักกันคนหนึ่งครับ ไดใปในงานชุมนุมลูกค้าซึ่งพี่ชาย เป็น เจ้าภาพจัดการชุมนุมขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ระหว่างที่เขากินอาหาร กลางวนกันอยู่ คนคนนี้ออกมานั่งหน้างออยู่นอกห้อง บ่นกับผมว่า “ผมหิวแทบตาย พี่ผมไม่เอ่ยปากชวนกินข้าว” แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
คนคนเดียวกัน เมื่อไปทำงานที่บริษัทหนึ่ง ปรากฏว่าได้ตั้ง ข้อรังเกียจเอากับคนอื่นๆหลายๆคนเพราะไปขอความร่วมมือใครแล้ว ไม่ค่อยจะได้รับความร่วมมือด้วย แล้วก็มานั่งบ่นน้อยเนึ้อตํ่าใจตนเอง
ในสายตาของเขา ความผิดตกที่คนอื่นเป็นหลัก ตัวเขาเอง มีแต่ความดีพร้อม หาที่ติไม่ได้
วนหนึ่ง ๆ ของเขา จึงมีเรื่องน้อยใจสารพัดเรื่อง เหมือนผู้ชาย มีประจำเดือนตลอดทั้งเดือนครับ ได้พบได้เห็น ก็รู้สึกสงสารปนสมเพช ใครจะชี้ปัญหาที่ตรงจุดจี้ใจอย่างไร ก็ไม่ฟังเสียด้วย
แท้จริงเรื่องละเทือนใจของเขาไม่มีอะไรเป็นปัญหาใหญ่เลย งานชุมนุมลูกค้านับร้อย ๆ คน เป็นงานของพี่ชาย ไม่มีเหตุที่จะต้องรอ ให้เจ้าภาพเชิญเสียก่อนถึงจะย่างเยึ้องไปหยิบจานมาตักข้าว
จะไปขอความร่วมมือใครให้เขาช่วยเรื่องการงานก็ไปหาอย่าง อวดดีวางท่าและใข้คำพูดแข็งสั่งการ แทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหา แม่แรงไฟฟ้า
ผลก็คือ คนรอบ ๆ ข้างปฏิเสธความสำตัญของเขา นี่เองกลาย เป็นความเจ็บปวดในชีวิตประจำวัน
ร้กศกดเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย มีหน้าที่หมุนโรเนียว ความ บกพร่องของเขา คือ ไม่อยู่กับที่ ชอบไปโน่นมานี่ และไปไหนไม่บอก ใคร งานไม่เดิน และเป็นคนไม่พูดไม่จาทำให้เกิดปัญหากับคนอื่น ๆ หัวหน้าเรียกมาเดือนและขอใหัปฏิษัติตัวใหม่คือ ๑. ให้นั่งประจำอยู่กับโต๊ะและเครื่องโรเนียว ๒. ห้ามไปไหน ยกเว้นห้องนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ๓.ให้กรอกแบบฟอรํมรายงานว่า วันหนึ่ง ๆ ทำอะไรบ้าง ใช้ กระดาษกี่หน้า หมุนโรเนียวกี่ชุด แล้วส่งหัวหน้าทุกวันตอนเย็น ใกล้เลิกงาน แม่แรงตะเข้
๔. ถ้าไม่ปฏิบตถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคบบัญชา ซึ่งจะต้องดำเนิน การต่อไป
หัวหน้าให้อ่านบันทึก ๔ข้อนี้แล้ว พูดคุยกับเขาอย่างพี่อย่างน้อง ด้วยท่าทีเป็นมิตรว่า “คุณรักศักดี๋’มาทำราชการ คงไม่คิดจะเป็นแค่เจ้า หน้าที่ระด้บหนึ่งเท่านั้น การแกไขปรับปรุงตัวจะเป็นผลดีต่อรักศ้กดึ้เอง”
หัวหน้าพูดต่อว่า “ในฐานะผู้บังคับบัญชา ผมต้องดูแลให้ ลูกน้องในหน่วยงานมีผลงานสูงและคุณภาพดี ถ้าผมไม่ทำ ผม ก็บกพร่องในหน้าที่ และในมาตรา ๗๒ ของกฎหมายข้าราชการ พลเรือนยังระบุว่า ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามวินัย เมื่อคุณรักคักดเป็นลูกน้องทำผิดวินัย ถ้าผม

แม่แรงตะเข้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s