มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านไหมครับ

มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านไหมครับ ไม่ว่าจะคิด จะทำอะไรออกมา พอพูดคุยให้ลูกน้องฟัง หรือ นำเรื่องเข้าที่ประชุม ถามคนนั้นก็จะบอกว่า “เห็นด้วยครับ” ถามอีกคน บอกว่า “ดีแล้วครับ” ถามคนอื่น ๆ ก็พูดว่า “ยอดเยี่ยมเลยครับ”
เรียกว่าความคิดนั้น ไม่มีใครสักคนเดียวที่ท้วงติง เสนอแนะ ความเห็น แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
ในฐานะเจ้าของความคิด หรือผู้นำของบุคคลเหล่านั้น ถ้ามี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น มองสัน ๆ ก็อาจจะภาคภูมิใจในความคิดของ ตนเอง แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งหนึ่งแล้วก็น่าคิดว่า ลูกน้องทั้งหลายเป็น คนประเภทขี้เกียจคิด ขี้เกียจออกความเห็นหรือเปล่า
ปรากฏการณ์เช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจครับ ควรด้องสังคายนา กันใหม่ สิ่งริเริ่มใหม่ ความคิดใหม่ การกระทำใหม่ ควรได้รับการถกเถียง อย่างกว้างขวางที่สุด ทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี เพราะความจริงก็คือไม่มี ความคิดไหนที่ดีเลิศประเสริฐสุดจนไม่มีด้านบกพร่อง แม่แรงยกรถ
พฤติกรรม “เออออห่อหมก” เช่นนี้ นอกจากทำให้ผู้รับผิดชอบ เกิดความย่ามใจและตัดสินใจไปอย่างไม่รอบคอบแล้ว ย้งทำให้ลูกน้อง เป็นคนใช่’สมองไม่เป็น
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเมื่อไร เจ้าของความคิดนั้นเอง ต้องกลับเอาความคิดนั้นไปทบทวนดูใหม่ เพราะความคิดที่เพริศพราว
มีความสามารถ ๓ ประการครับที่ใช้วัดผู้บริหารได้ หนึ่งคือความสามารถทางด้านเทคนิค สองคือความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ สามคือความสามารถในด้านความคิดรวบยอด
ความสามารถแรกคือ ความชำนาญเฉพาะ เช่น เป็นแพทย์ เป็นวิศวกร เป็นนักบัญชี เป็นนักคอมพิวเตอร์ คือความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ และเทคนิคของงานนั้นๆ
ความสามารถที่สอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน คือเรื่องของ การปฏิบตตัวต่อเจ้านาย ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อลูกน้อง เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น จูงใจให้ผู้อื่นทำงานเป็น ถ่ายทอดความต้องการ ของตนให้ผู้อื่นรบรูได้ แม่แรงตะเข้
ความสามารถที่สาม คือสายตาที่มองกว้าง มองไกล มองลึก มองเห็นส่วนทั้งหมดขององค์การ ของบริษัทอย่างค่อนข้างจะรอบด้าน รู้ว่าแต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ฝ่ายบัญชี จะกระทบกระเทือนฝ่ายผลิตและฝ่ายขายอย่างไร เข้าใจถึง สิ่งแวดล้อม เช่นภาวะเศรษฐกิจการเมืองว่ามีบทบาทต่อองค์กรอย่างไร
ความสามารถอย่างที่สามคือความคิดรวบยอดนี้เป็นเครื่องมือ สำคัญที่ช่วยในการตดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกด้องเที่ยงธรรมและก่อ

แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s