“โธ่ คุณยายคะ ปีบจะทิ้งให้คุณยายไปกับนายศกรได้ยังไง”

“สองคนนี้เป็นอะไรกัน ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนโต งั้… Continue reading “โธ่ คุณยายคะ ปีบจะทิ้งให้คุณยายไปกับนายศกรได้ยังไง”

เข้าไปเติมนั้ามันทั้ง ๆ ที่นํ้ามันรถยนต์ ก็สูตรเดียวกัน

เคยสังเกตบ้างไหมครับว่าทำไมเราใช้ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งขณะท… Continue reading เข้าไปเติมนั้ามันทั้ง ๆ ที่นํ้ามันรถยนต์ ก็สูตรเดียวกัน

หัวหน้าขอให้คุณยากช่วยจัดเอกสารแยกแยะเป็นหมวดหมู่

คุณยาก นามสกุลลำบากยิ่ง เป็นพนักงานบริษ้’ทเล็ก ๆ … Continue reading หัวหน้าขอให้คุณยากช่วยจัดเอกสารแยกแยะเป็นหมวดหมู่

มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านไหมครับ

มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านไหมครับ ไม่ว… Continue reading มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านไหมครับ